Kakovost

Za čisto, lepo in zdravo okolje skrbimo z uporabo sodobnih, okolju prijaznih tehnologij ter učinkovito rabo virov.

Gospodarske javne službe

S Savinjsko v srcu

Na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec opravljamo:

  • oskrbo s pitno vodo ter
  • odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
Čistilna naprava Kasaze
čistilna naprava Kasaze iz zraka
gospodinjstev
m2 površin
Gospodarske javne službe

Za lepši Žalec

Na območju občine Žalec izvajamo še:

  • urejanje javnih površin,
  • storitev plakatiranja ter
  • pokopališko in pogrebno dejavnost.
Dopolnilne dejavnosti

Vzdrževanje

Izvajamo tudi dopolnilne oziroma tržne komunalne dejavnosti:

  • vzdrževanje vodomerov,
  • vodovodne storitve,
  • kanalizacijske storitve ter
  • storitve inženiringa – vodenje investicij v javno infrastrukturo in vodenje katastra.
Vzdrževanje vodovoda
Vzdrževanje kanalizacij JKP Žalec

Javna pooblastila

Izdajamo soglasja in projektne pogoje glede upravnih postopkov gradenj.

Let poslovanja

Za čisto vodo skrbimo že od leta 1974.

Izdanih soglasij

Tu smo, da vam pomagamo graditi prihodnost.

Tu smo za vas

Zanesljivo in pravočasno

Naš odnos do strank in do zadovoljevanja njihovih pričakovanj se izraža v zanesljivi, pravočasni in učinkoviti skrbi za čisto, lepo in zdravo okolje.

Simbol srce - JKP Žalec
Ponedeljek

8.00–10.00, 10.30–12.00

Sreda

12.30–16.30

Petek

8.00–10.00, 10.30–12.00

Želite prejemati obvestila JKP Žalec?

Skrbimo za Spodnjo Savinjsko dolino

Zavezani komunalnim in ekološkim storitvam

V občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec izvajamo gospodarsko javno službo na področju vodooskrbe ter odvajanja in čišcenja odpadnih vod. Na območju občine Žalec pa urejamo tudi javne površine in opravljamo pokopališko-pogrebno dejavnost.