Deratizacija

Deratizacija kanalizacijskega omrežja

Vse občane občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec obveščamo, da bomo dne 4. 4. 2023 pričeli s pomladno deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v upravljanju JKP Žalec, d.o.o.

Da bi bil učinek deratizacije čim bolj učinkoviti, JKP Žalec vse občane prosi, da z dvorišč in drugih površin odstranijo vse odpadke hrane in smeti. Prav tako prosimo, naj bodo pozorni in naj odpadne hrane ne mečejo v stranišča oz. odtoke, ker s takšnim početjem vplivajo na večanje populacije podgan.

Podobne vsebine