odpadki v naravi

OBVEŠČANJE V PRIMERU POTENCIALNEGA ONESNAŽENJA V NARAVI

V primeru, da naletite na primer nezakonitega odlaganja odpadkov v naravi ali na izliv potencialno nevarnih snovi, vas prosimo, da o tem obvestite pristojne inšpekcijske službe:

  • Inšpektorat RS za naravne vire in prostor na oe-ce.irsnvp@gov.si, tel. št. 03 425 27 11 (Območna enota Celje), 03 425 27 13 (Inšpekcijska pisarna Velenje) ali
  • Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje ter občin Braslovče, Laško, Polzela, Štore, Tabor, Vransko in Žalec na inspektorat@celje.si, tel. št. 03 42 65 830 ali
  • Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja SAŠA regije (občina Prebold) na janez.ramsak@velenje.si, 03 89 61 744 ali
  • Center za zaščito in reševanje na št. 112.

Hvala, ker skrbite za ohranjanje čistega okolja.

Podobne vsebine