Potujoča vodna knjižnica Savinjske kapljice

Potujoča vodna knjižnica Savinjske kapljice

Prva predaja potujoče vodne knjižnice Savinjske kapljice na svetovni dan varstva okolja, 5. 6. 2023, v vrtec Vransko.

Potujoča vodna knjižnica je prešla v roke Vrtca Vransko na dan, ki še posebej poudarja skrb za zdravo okolje kot pomembno prioriteto. Letošnji svetovni dan okolja je izpostavil onesnaženost s plastiko, ki je velik problem tudi za vodo, saj se v vodi obdrži približno 350 let. Ob delovanju sonca, vetra in vode nastanejo majhni, mikroplastični delci, ki kot vir onesnaževanja povzročajo posebno zaskrbljenost, saj je vodno okolje danes z njo že nasičeno. Nastaja nov ekosistem, plastissfera. Drobni plastični delci so prisotni v našem vsakdanu, mi pa se tega premalo zavedamo. Posledice so okoljske, gospodarske, družbene in zdravstvene. 

Odgovorno ravnanje s plastiko pa je le eden od mnogih korakov, s katerimi lahko prispevamo k izboljšanju okolja. V Javnem komunalnem podjetju Žalec, kjer upravljajo z vodooskrbo ter odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda v šestih občinah, med katerimi je tudi Vransko, so si letos zadali zelo lepo nalogo z žlahtnim namenom. 

Ustanovili so potujočo vodno knjižnico, s katero želijo čudoviti vodni svet približati najmlajšim in že zgodaj ozavestiti nujno skrb za pazljivo ravnanje z vodo. Na svetovni dan voda je tako Vrtec Tabor postal prvi vrtec, ki je črpal iz ekološkega vodnjaka modrosti o vodah in bil prvi varuh Savinjskih kapljic. Po dveh mesecih branja zgodb o vodnem bogastvu in raziskovanju vodnega sveta so v lesen škaf, ki je otipljiva metafora za prenašanje vodnega znanja, vzgojiteljice vrtca v Taboru shranile izdelke otrok in zabeležile nekaj vtisov z vodnih uric. Mateja Jezernik, ekološka koordinatorica Vrtca Tabor, ki je bil prvi uradni varuh potujoče knjižnice: »V Vrtcu Tabor smo zelo ponosni, da smo soustvarjali zgodbo, ki se bo gradila in bogatila. Hvala JKP Žalec za odlično idejo in sodelavkam, saj so odločno poprijele za škaf in ga napolnile z idejami. Zgodba o pomenu vode ne bo nikoli zastarala, saj je vedno bolj aktualna. Voda je pravzaprav vse okoli nas, je del nas. Naj se širi zagnana želja po čisti pitni vodi med vse!«

Direktor JKP Žalec, mag. Janez Primožič, se je zahvalil zaposlenim v Vrtcu Tabor, ker so prvi podprli uporabo dodatnega izvira znanja, ki se z novimi izkušnjami prenaša od vrtca do vrtca ter nudi pestre možnosti usmeritev, raziskovanja in ustvarjanja, s katerimi bodo otroci spoznali, kako ohraniti čisto vodo in kako v življenju sprejeti odločitve, ki podpirajo trajnostni razvoj. Izrazil pa je tudi dobrodošlico naslednjim varuhom potujoče knjižnice, Vrtcu Vransko, ki so ob prevzemu knjižnice pripravili slavnostno prireditev in pravi vodni zaklad zabavnih in poučnih iger z vodo. V zahvali je poudaril skupno skrb pri ohranjanju vodnih virov in vse, tudi drobne korake, kajti vsak lahko prispeva po svojih zmožnostih, tudi najmlajši. Pri tem je spomnil na zgodbo o kolibriju, ki uči, kako pomemben je prav vsak korak, posameznikov prispevek, tudi kapljica po kapljico, korak za korakom. 

Veselje otrok ob stiku z vodo je bilo nepopisno in tako nalezljivo, da so se spoznavanju vodnih zakonitosti hitro pridružili tudi gostje. Podžupan Občine Vransko, Robert Novak, je svoje razmišljanje povezal s poklicnim področjem, pomorstvom, je namreč kapitan: »Zelo sem vesel, da sem lahko prisostvoval prvi predaji potujoče vodne knjižnice, ki se je ustavila na Vranskem. Pozdravljam pobudo podjetja JKP Žalec, kjer so se odločili da bodo pomagali vzgojiteljem v vrtcih ozaveščati otroke o skrbi za čisto pitno vodo. Menim, da je to izredno plemenito dejanje. Skozi celotno kariero sem posredno in neposredno zelo povezan z vodo, zato dostikrat vidim, kako nečista oz. onesnažena voda negativno vpliva na lokalni razvoj in zdravje populacije v različnih državah po svetu, kjer potujem. Usoda čiste pitne vode je v naših rokah – ob tem imamo lepo priložnost in odgovornost, da učimo tudi zanamce, kako naj ravnajo z njo, da bo takšna tudi ostala.«

Majda Pikl, ravnateljica OŠ Vransko-Tabor, pod katero sodita oba vrtca, ki delujeta v obeh občinah, kjer so začeli sodelovati v knjižnem projektu, je ob tem izpostavila sledeče: »V obeh vrtcih se trudimo najmlajše ozaveščati varčnega ravnanja z vsemi viri, ki nam jih nudi narava. Tega jih učimo vsak dan, na vsakem koraku. Svetovni dan varstva okolja je še eden od pomembnih mejnikov, kjer lahko otroke z ozaveščanjem, branjem literature, izkušenjskim učenjem in raziskovanjem učimo trajnostnega razvoja. Otroci so zelo pomembni partnerji, ki lahko ogromno pripomorejo k ohranjanju okolja, pa naj bodo to vodni viri ali drugi energenti. Svoja spoznanja prenašajo na svoje starše, družino, prijatelje. s svojim odgovornim ravnanjem nas velikokrat presenetijo. Prepričana sem, da bodo z veseljem brskali in brali knjižno zbirko iz potujoče vodne knjižnice. Po majhnih kapljicah se bodo učili in ozaveščali, kako lahko pomagajo, da bo naš planet okreval. Zavedajmo se, da je Zemlja naš edini dom v vesolju.«

Mojca Brglez, pomočnica ravnateljice in vodja vrtca, novega varuha Savinjskih kapljic, je ob pogledu na predano knjižno zbirko povedala: »5. junija, ko obeležujemo svetovni dan varstva okolja, je Vrtec Vransko dobil z organizacijo vodnega dne v sodelovanju z JKP Žalec še dodatni zagon za ekološko obarvane teme. Tako je najprej vse zunanje goste pozdravil pevski zbor Vrtca Vransko pod mentorstvom Simonce Kopitar in Brigite Reberšek, nato pa nas je moderatorka Branka Hrastnik po uvodnih pozdravih ravnateljice Majde Pikl in vseh ostalih zunanjih gostih povabila na številne delavnice, ki so se odvijale v prostorih vrtca. Otroci so se preizkusili v igri z ledom in spoznavali različna agregatna stanja, izdelovali so mlinčke in jih preizkušali, se igrali z vodo, jo prelivali, peli so ob spremljavi na glasbene kozarce in izdelovali tornado v steklenici. Žoge različnih barv so z zajemalkami za vodo prenašali čez poligon v barvno ustrezna vedra, izdelovali čistilne naprave ter se ob glasbi Bulgarian Symphony Orchestra predali gibom valovanja reke. Svojo delavnico je izvedla tudi tehnologinja čistilnih naprav Tina Kostanjšek iz JKP Žalec, ki je z otroki ob slikovnem materialu spregovorila o čistilni napravi in o tem, kaj lahko dajemo v kanalizacijo in kaj ne.

Okolje je dobrina, ki jo mora vsak varovati po svojih najboljših močeh, saj bo le tako na voljo tudi za generacije, ki prihajajo, zato je toliko bolj pomembno, da že najmlajše učimo, kako smo ljudje odvisni od narave in kako zelo se moramo truditi, da jo ohranjamo zdravo. Vsa naša dejanja vplivajo na okolje, zato je pomembno, da vsak posameznik z majhnimi dejanji poskrbi za trajnostni korak in varovanje okolja.

Tako se v Vrtcu Vransko učimo reciklirati in odpadkov seveda ne odlagamo v naravo. Tudi kadar gremo na izlet, smeti shranimo v nahrbtnik. Varčujemo z energijo, velikokrat se vprašamo, ali res potrebujemo prižgano luč.  Plastične in papirnate vrečke uporabimo večkrat, vrečko za copate, s katerimi odhajamo v Športno dvorano, so si npr. zašili starejši otroci sami iz odsluženih majic. Kupujemo večinoma lokalno, ekološka hrana nam je prioriteta. Čim več hodimo peš, k temu spodbujamo tudi naše družine. V okviru FITa imamo vsako leto dan brez avtomobila. Ko si umivamo zobe, zapiramo vmes vodo in še bi se kaj našlo …

Naše otroke z različnimi dejavnostmi s temo ekologije spodbujamo k samoregulaciji in zavedanju, kako zelo potrebujemo naravo in kako zelo je odvisna od našega ravnanja. Ko učimo otroke, kako ravnati z njo, da ne bomo imeli v prihodnosti težav s pitno vodo, s podnebnimi spremembami, velikimi količinami odpadkov idr., jim moramo biti nujno dober vzor – vsako naše dejanje je pomembno.«

Tako od vrtca do vrtca potujejo tudi utrinki srečanj z vodno tematiko in primeri dobre prakse, ki so lahko v navdih tudi drugim. Ko bo potujoča knjižnica obiskala vse vrtce v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, kjer z vodnimi komunalnimi storitvami upravlja JKP Žalec, bo iz ustvarjenega nastala skupna predstavitev v korist in zadovoljstvo vsem, ki skrbijo za kakovostno vzgojo  v vrtcih. 

Do takrat pa bo preteklo še nekaj vode in nepozabnih druženj ter ustvarjanja ob knjigah v vrtcih Spodnje Savinjske doline. Naj bo malim varuhom voda ob tem čim bolj zanimivo, poučno in zabavno, je bila zaključna misel prve predaje potujoče knjižnice. 

Podobne vsebine