Unrecognizable female putting seeds of red bell pepper from cutting board into carton package while cooking at counter with carrots and eggs

Ravnanje s kuhinjskimi odpadki

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstva in drugi odpadki, ki so po svoji sestavi in naravi podobni gospodinjskim. Komunalne odpadke sestavljajo odpadki hrane in ostanki po predelavi hrane (biološki ali organski odpadki), papir in karton, steklo in keramika, kovine, plastične mase, gume, tekstil, les in različni neškodljivi odpadki.

Kaj sodi med biološko razgradljive kuhinjske odpadke iz gospodinjstev?

Med kuhinjske organske odpadke sodijo zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi olupki, odpadki solate, zelja, korenja, redkve, zelene itd.), olupki in ostanki sadja, kavna gošča in kavni filtri, čaj in čajne vrečke, ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambni izdelki rastlinskega izvora (brez tekočin in embalaže), papirnate vrečke za sadje in zelenjavo, papirnati robčki itd.

Prosimo vas, da omenjene odpadke kompostirate ali pa jih odlagate v ustrezen zabojnik za odpadke.

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter redčiti z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode. 

Več je navedenega v članku NIJZ, ki je dostopen na povezavi: https://nijz.si/moje-okolje/varnost-zivil/ravnanje-s-kuhinjskimi-odpadki/

Omenjeni odpadki v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah povzročijo zamašitve in možnost izpada delovanja naprav.

Podobne vsebine