Prekinitve vode Šmatevž – Braslovče
|

Prekinitve vode Šmatevž – Braslovče

Uporabnike pitne vode v občini Braslovče (Šmatevž, Kamenče, Glinje, Rakovlje, Parižlje, Braslovče, Spodnje Gorče, Zgornje Gorče, Male Braslovče, Preserje) obveščamo, da je prišlo do okvare na transportnem vodovodu v naselju Šmatevž. Sanacija okvare poteka in bo zaključena predvidoma do 13.00 ure. V času sanacije bo v vodovodnem sistemu prihajalo do nihanja tlaka, lahko pa pride…

Prekinitve vode Zabukovica – Vas
|

Prekinitve vode Zabukovica – Vas

Uporabnike pitne vode v naselju ZABUKOVICA – VAS obveščamo, da JKP Žalec d.o.o. izvaja dela pregledov vodovodnih priključkov z montažami vodomernih jaškov in vodomerov v naselju. Ob izvajanju del, ki potekajo v mesecu decembru, bodo krajše prekinitve dobave pitne vode. Dela bodo potekala v dopoldanskem času, prekinitve vode pa predvidoma med 9.00 in 13.00 uro (prekinitve…

Ravnanje s kuhinjskimi odpadki

Ravnanje s kuhinjskimi odpadki

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstva in drugi odpadki, ki so po svoji sestavi in naravi podobni gospodinjskim. Komunalne odpadke sestavljajo odpadki hrane in ostanki po predelavi hrane (biološki ali organski odpadki), papir in karton, steklo in keramika, kovine, plastične mase, gume, tekstil, les in različni neškodljivi odpadki. Kaj sodi med biološko razgradljive kuhinjske odpadke…

Dobrič, Podvin pri Polzeli – Vodni vir Dobrič

Dobrič, Podvin pri Polzeli – Vodni vir Dobrič

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Podvin pri Polzeli in Dobrič (Vodovodni sistem Dobrič), da je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic, vrtov, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Ukrep omejitve porabe pitne vode bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Prosimo…

Potujoča vodna knjižnica Savinjske kapljice

Potujoča vodna knjižnica Savinjske kapljice

Prva predaja potujoče vodne knjižnice Savinjske kapljice na svetovni dan varstva okolja, 5. 6. 2023, v vrtec Vransko. Potujoča vodna knjižnica je prešla v roke Vrtca Vransko na dan, ki še posebej poudarja skrb za zdravo okolje kot pomembno prioriteto. Letošnji svetovni dan okolja je izpostavil onesnaženost s plastiko, ki je velik problem tudi za…