Čista voda teče na roko

Danes je svetovni dan voda

Letošnja osrednja tema se glasi: »Voda za mir« Ustvari valovanje pozitivnih sprememb –za premagovanje naših skupnih izzivov in za blaginjo vseh. Voda za mir Svetovni dan voda 2024 je posvečen pitni vodi kot…
Pisarna enote oskrba s pitno vodo

JAVNA DRAŽBA

Občina Žalec objavlja JAVNO DRAŽBO za prodajo premičnega premoženja (pometalni stroj, drobilnik vej, traktorska rotacijska kosilnica, rotacijska kosilnica z ohišjem).
Unrecognizable female putting seeds of red bell pepper from cutting board into carton package while cooking at counter with carrots and eggs

Ravnanje s kuhinjskimi odpadki

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstva in drugi odpadki, ki so po svoji sestavi in naravi podobni gospodinjskim. Komunalne odpadke sestavljajo odpadki hrane in ostanki po predelavi hrane (biološki ali…
Logo JKP Žalec na ozadju z vodo

Dobrič, Podvin pri Polzeli – Vodni vir Dobrič

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Podvin pri Polzeli in Dobrič (Vodovodni sistem Dobrič), da je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov prepovedana uporaba pitne…
Deratizacija

Deratizacija kanalizacijskega omrežja

Vse občane občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec obveščamo, da bomo dne 4. 4. 2023 pričeli s pomladno deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v upravljanju JKP Žalec, d.o.o. Da…
Roka z rokavicami drži ampulo z vodo

Poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2022

Spoštovani uporabniki naših storitev! Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) vas obveščamo o objavljenem Letnem…