Prekinitve vode Šmatevž – Braslovče
|

Prekinitve vode Šmatevž – Braslovče

Uporabnike pitne vode v občini Braslovče (Šmatevž, Kamenče, Glinje, Rakovlje, Parižlje, Braslovče, Spodnje Gorče, Zgornje Gorče, Male Braslovče, Preserje) obveščamo, da je prišlo do okvare na transportnem vodovodu v naselju Šmatevž. Sanacija okvare poteka in bo zaključena predvidoma do 13.00 ure. V času sanacije bo v vodovodnem sistemu prihajalo do nihanja tlaka, lahko pa pride…

Prekinitve vode Zabukovica – Vas

Prekinitve vode Zabukovica – Vas

Uporabnike pitne vode v naselju ZABUKOVICA – VAS obveščamo, da JKP Žalec d.o.o. izvaja dela pregledov vodovodnih priključkov z montažami vodomernih jaškov in vodomerov v naselju. Ob izvajanju del, ki potekajo v mesecu decembru, bodo krajše prekinitve dobave pitne vode. Dela bodo potekala v dopoldanskem času, prekinitve vode pa predvidoma med 9.00 in 13.00 uro (prekinitve…