Ravnanje s kuhinjskimi odpadki

Ravnanje s kuhinjskimi odpadki

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstva in drugi odpadki, ki so po svoji sestavi in naravi podobni gospodinjskim. Komunalne odpadke sestavljajo odpadki hrane in ostanki po predelavi hrane (biološki ali organski odpadki), papir in karton, steklo in keramika, kovine, plastične mase, gume, tekstil, les in različni neškodljivi odpadki. Kaj sodi med biološko razgradljive kuhinjske odpadke…