Dobrič, Podvin pri Polzeli – Vodni vir Dobrič

Dobrič, Podvin pri Polzeli – Vodni vir Dobrič

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Podvin pri Polzeli in Dobrič (Vodovodni sistem Dobrič), da je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic, vrtov, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Ukrep omejitve porabe pitne vode bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Prosimo…

Deratizacija kanalizacijskega omrežja

Deratizacija kanalizacijskega omrežja

Vse občane občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec obveščamo, da bomo dne 4. 4. 2023 pričeli s pomladno deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v upravljanju JKP Žalec, d.o.o. Da bi bil učinek deratizacije čim bolj učinkoviti, JKP Žalec vse občane prosi, da z dvorišč in drugih površin odstranijo vse odpadke hrane in smeti. Prav…