Gradnja novega vodohrana v Matkah

V Matkah intenzivno poteka gradnja novega vodohrana z objektom za pripravo pitne vode.

Predvideno je, da bo objekt končan do oktobra letos. S to pridobitvijo se bo zanesljivost in kakovost vodooskrbe v Matkah, Šeščah, Sv. Lovrencu, Šempetru, Spodnjih in Zgornjih Grušovljah ter Ločici ob Savinji bistveno izboljšala.

Podobne vsebine