Pokopališko pogrebna dejavnost

Naročilo pogreba

Organizacija in izvedba pogrebnih slovesnosti

Kje in kako naročite pogreb?

Sprejemna pisarna pokopališko-pogrebne dejavnosti JKP Žalec, d. o. o., Ulica Nade Cilenšek 5, SI-3310 Žalec.

Za naročilo pogreba ali urejanje dokumentacije izven uradnih ur podjetja se po predhodnem telefonskem dogovoru osebno zglasite v sprejemni pisarni JKP Žalec, d. o. o., ali kar na posameznem pokopališču.

Pri nas lahko izbirate med naslednjimi vrstami grobov:

 • enojni grob,
 • dvojni grob,
 • žarni talni grob ali
 • žarni stenski grob.

Naročnik pogreba ob naročilu posreduje svoje osebne podatke, ki jih potrebujemo za sestavo naročila za pogreb ter pripravo pogodbe o najemu grobnega mesta.

Grobno mesto

Grobnega mesta še nimate

Če še nimate grobnega mesta, se dogovorite za najem in izberete vrsto grobnega mesta.

Pri nas lahko izbirate med naslednjimi vrstami grobov:

 • enojni grob,
 • dvojni grob,
 • žarni talni grob ali
 • žarni stenski grob.

Grobno mesto že imate

Ob naročilu pogreba predstavniku pogrebne službe sporočite grobno mesto (grob, žarna niša, grobnica). Za pokop v obstoječe grobno mesto mora soglašati najemnik grobnega mesta. Če je najemnik grobnega mesta pokojnik, ki bo ob pogrebu tam pokopan, se svojci sporazumejo, kdo bo novi najemnik grobnega mesta.

Pogrebna slovesnost

Organizacija pogreba skupaj z pogrebno slovesnostjo se opravi v dogovoru z naročnikom pogreba in skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti in Odlokom o pokopališkem redu v občini Žalec.

Dogovorimo se za:

 • kraj, dan in uro pogrebne slovesnosti,
 • vrsto pokopa – s krsto, z žaro ali z raztrosom in
 • izvedbo celotne pogrebne slovesnosti.

Trudimo se za oblikovanje celovitih pogrebno-pokopaliških storitev.

Delovni čas

Sprejemna pisarna pokopališko-pogrebne dejavnosti.

Kontakt

Telefon: 03 713 67 73
Mobitel: 041 621 660
Delovni čas:

 • Ponedeljek: 8.00-10.00 in 10.30-12.00
 • Sreda: 12.30-16.30
 • Petek: 8.00-10.00 in 10.30-12.00

Kaj storiti v primeru smrti?

Smrt na domu

V primeru smrti na domu naj posredujejo družinski člani. Pokličite osebnega zdravnika ali dežurni zdravstveni dom (ZD Žalec, Prešernova ulica 6, SI-3310 Žalec, tel. št.: 03/713 43 00). Zdravnik, ki je ugotovil smrt, bo priskrbel zdravniško potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu in izdal potrdilo o smrti. Za prevoz pokojnika do hladilnih prostorov pokličite izvajalca 24-urne dežurne službe.

Obveščamo vas, da je Občina Žalec v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Ur. l. RS. t.62/2016) objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe, ki obsega vsak prvi prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda.

Na podlagi prijave na objavljeni razpis je Občina Žalec koncesijo podelila podjetju Morana Steblovnik, pogrebna služba; cvetličarna, Aleksander Steblovnik s. p., Parižlje 11c, SI-3314 Braslovče.

Vse občane obveščamo, da v primeru smrti od, 1. 1. 2020 pokličejo izbranega koncesionarja na eno od telefonskih številk:

 • 03 700 06 40
 • 041 672 115
 • 041 536 408
 • 041 697 274

Smrt v bolnišnici ali domu upokojencev

Če pokojnik umre v bolnišnici ali v domu upokojencev, svojce obvestijo po telefonu, elektronski pošti ali pošljejo telegram. Administrator bolnišnice ali doma upokojencev svojce seznani o času smrti, pove, kje se pokojnik nahaja, ter jih pozove, da prevzamejo osebne stvari umrlega.

Prevzem pokojnika iz bolnišnice ali doma starejših opravi eno od pogrebnih podjetij, ki ga boste izbrali svojci. Smrt matičarju matičnega območja, kjer je nastopila smrt, prijavi pogrebno podjetje.

Pokličite našo dežurno službo na tel. št.: 041 621 660, da uredimo vse potrebno za pogreb in se dogovorimo o načinu, kraju in času pogrebne svečanosti.