Pokopališko pogrebna dejavnost

Vrste pokopa

Organizacija in izvedba pogrebnih slovesnosti

Vrste pokopov

V skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti so dopustne vrste pokopov:

  • pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob,
  • pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
  • raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega ali
  • pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.

Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.

Klasični pokop: v zemljo ali grobnico

Dokumenti, ki jih potrebujete za ureditev klasičnega pokopa s krsto:

  • zdravniško potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu,
  • zdravstvena kartica pokojnika in
  • v primeru zaprte krste fotografija pokojnika.

Kadar se odločite za klasični pokop v zemljo ali grobnico, morate predstavniku pogrebnega podjetja, ki ste ga izbrali za prevzem in prevoz pokojnika, predati tudi obleko pokojnika ter se dogovoriti o vrsti in opremi krste.

Žarni pokop: v zemljo, grobnico ali žarno nišo

Kadar se svojci pokojnika odločite za upepelitev, morate predstavniku pogrebnega podjetja, ki ste ga izbrali za prevzem in prevoz pokojnika, predati tudi naslednje dokumente:

  • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica ali potni list) in
  • pokojnikovo kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS).

Slovo od pokojnika pred upepelitvijo

Če naročnik pogreba izrazi željo po slovesu pred upepelitvijo, se lahko svojci pred prevozom pokojnika na upepelitev poslovijo od njega v mrliški vežici.

Upepelitev

Izbrano pogrebno podjetje prevzame pokojnika in ga odpelje v upepeljevalnico. Za termin upepelitve in prevzem žare se dogovori predstavnik izbranega pogrebnega podjetja.

Raztros pepela: na pokopališču ali na drugem izbranem kraju

Na pokopališču v Šempetru in na pokopališču v Žalcu sta na voljo prostora za raztros pepela s spominskim obeležjem.

Poleg raztrosa pepela na pokopališču je možen raztros pepela tudi zunaj pokopališča po predhodno pridobljenem soglasju Občine Žalec. Svojci, ki se želijo od svojih najbližjih posloviti z raztrosom pepela zunaj pokopališča, morajo pridobiti soglasje, ki ga izda Občina Žalec.