Poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2022

Poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2022

Spoštovani uporabniki naših storitev! Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) vas obveščamo o objavljenem Letnem poročilu o skladnosti pitne vode v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., s pitno vodo oskrbuje približno 38.500 prebivalcev oziroma…