Javne površine

Urejanje javnih površin

Čisto poleti, varno pozimi

Skrbno ravnanje z javnimi površinami

Javno komunalno podjetje Žalec izvaja gospodarsko javno službo skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Žalec (Uradni list RS, št. 102/20), Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Žalec (Uradni list RS št. 51/14, 160/20 in 202/20), Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Žalec (Uradni list RS , št. 102/20). Odlokom o izvajanju izbirne gospodarske javne službe oglaševanja in plakatiranja v občini Žalec (Uradni list RS, št. 102/20), Odlokom o oglaševanju in plakatiranju v občini Žalec (Uradni list RS, št. 26/22 in št. 88/22).

V okviru vzdrževanja javnih površin in občinskih cest v občini izvajamo letno in zimsko službo.

Urejanje javnih površin v Občini Žalec - košnja trave

Letna služba JKP Žalec

Da se v toplejših mesecih lahko z veseljem zadržujete na prostem, radi prisluhnemo vašim željam, potrebam in naročilom. Čisto in urejeno okolje vzdržujemo s sledečimi dejavnostmi:

Urejanje otroških igrišč, parkov in zelenic

 • Košnja zelenic, bankin in drugih travnatih površin,
 • priprava, zasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred in korit,
 • odstranjevanje in zatiranje plevelov,
 • obrezovanje drevja, grmovnic in živih mej,
 • čiščenje in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah,
 • vzdrževanje parkovnih površin,
 • vzdrževanje urbane opreme,
 • čiščenje in vzdrževanje klopi, vodnih fontan in pitnikov za vodo,
 • pobiranje odpadkov z zelenih in utrjenih javnih površin, izpraznjevanje košev, nameščanje vrečk za pasje iztrebke ter
 • čiščenje in vzdrževanje ekoloških otokov.

Čiščenje in vzdrževanje cest in drugih javnih površin

 • Čiščenje in pometanje cest, kolesarskih stez, pločnikov, avtobusnih postajališč in parkirišč,
 • čiščenje in vzdrževanje makadamskih cest, cestnih propustov, jarkov,
 • obrez in odstranjevanje obcestne vegetacije,
 • pobiranje smeti ob cestiščih in
 • vzdrževanje sprehajalnih poti.

Druge dejavnosti

 • Izobešanje in snemanje zastav ter
 • izvajanje plakatiranja.
Snežna freza Husqvarna

Zimska služba JKP Žalec

Pozimi skrbimo za varno uporabo javnih površin z naslednjimi dejavnostmi:

 • ročno in strojno čiščenja snega iz pločnikov, pešpoti, trgov in drugih površin namenjenih hoji pešcev,
 • preventivno soljenje in peskanje teh poti in
 • čiščenje snega iz avtobusnih postajališč in prehodov za pešce.