Oskrba s pitno vodo

Vodooskrba

Zagotavljamo uporabo razpoložljivih vodnih virov

Skrbimo za dobro vodo

Voda je osnovni vir življenja vsakega živega bitja. Pomembno vpliva na naše zdravje, seveda ob predpogoju, da je zdravstveno ustrezna. Naša glavna naloga je, da uporabnikom v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec zagotovimo kakovostno pitno vodo.

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:

Osnovne značilnosti vodovodnega sistema

S pitno vodo oskrbujemo približno 36.000 prebivalcev občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko. Dolžina vodovodnega omrežja je približno 410 km, od tega je 122 km primarnega, 238 km sekundarnega vodovodnega omrežja ter 50 km vodovodnih priključkov. Zgrajenih je 37 objektov za zajem vode, 50 vodohranov za akumulacijo vode, 37 črpališč oziroma prečrpališč in 15 objektov za pripravo vode (dezinfekcija/kloriranje). Vodni viri za oskrbo s pitno vodo so gravitacijski (22), podtalnica (5) in vrtine (10).

Prvi individualni sistemi so bili zgrajeni po letu 1950, večji sistemi pa po letu 1959. Objekti v sistemih so avtomatizirani, avtonomni in daljinsko vodeni. Z vgrajeno opremo lahko optimalno izkoriščamo razpoložljive vodne vire in hkrati zagotavljamo uporabo vodnih virov v določenem sistemu kot rezervni vodni vir v drugem sistemu.

Vodovodni sistemi v našem upravljanju so:

Sistem se oskrbuje z vodo iz težnostnih vodnih virov Qmax do 82 l/s, dodatnih virov podtalnice v Vrbju s Qmax 55 l/s in protiležnega vodohrana Plevno s kapaciteto 2.000 m³. Dnevna poraba vode v sistemu je 92 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov znaša 137 l/s. Sistem ob upoštevanju Qmax zagotavlja rezervo 45 l/s oziroma 33 % razpoložljivih virov. V primeru sušnih pretokov in največje porabe lahko dodatno zagotovimo do 35 l/s (Roje, Podlog, Vrbje).

Sistem se oskrbuje iz težnostnih vodnih virov v Matkah, pretočnega vodohrana Šešče in dodatnih virov podtalnice v Rojah. Dnevna poraba vode v sistemu je 37 l/s. Maksimalna izdatnost zajetij znaša 74 l/s. Sistem ob upoštevanju Qmax zagotavlja rezervo 37 l/s oziroma 50 % razpoložljivih virov. V primeru sušnih pretokov in največje porabe pa lahko dodatno zagotovimo do 20 l/s iz cevovoda sistema Žalec.

Sistem se oskrbuje iz globinske vrtine in dveh težnostnih zajetij preko protiležnega vodohrana. Dnevna poraba vode v sistemu je 5 l/s. Maksimalna izdatnost vrtine in zajetij znaša 14 l/s.

Sistem se oskrbuje iz podtalnice in protiležnega vodohrana. Dnevna poraba vode v sistemu je 4 l/s. Maksimalna izdatnost podtalnice na črpališču Letuš je 8 l/s.

Sistem se oskrbuje iz dveh težnostnih zajetij in dveh pretočnih vodohranov. Dnevna poraba vode v sistemu je 0,2 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov je 2 l/s. Povprečna dnevna poraba vode je 12 m³/dan. Akumulacija vode v vodohranu znaša 50 m³.

Sistem se oskrbuje iz težnostnega zajetja in pretočnega vodohrana. Dnevna poraba vode v sistemu je 4 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov je 8 l/s. Akumulacija vode v vodohranu znaša 247 m³.

Sistem se oskrbuje iz črpališča podtalnice v Podvinu, dveh vrtin v Podvinu in Dobriču ter dveh prečrpališč in dveh vodohranov. Dnevna poraba vode v sistemu je 4 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov je 8,7 l/s. Povprečna dnevna poraba vode je 79 m³/dan. Akumulacija vode v vodohranu znaša 152 m³.

Sistem se oskrbuje iz težnostnega zajetja s črpališčem Ponikva. Dnevna poraba vode v sistemu je 0,4 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov je 0,8 l/s. Povprečna dnevna poraba vode je 55 m³/dan. Akumulacija vode v vodohranih znaša 25 m³.

Sistem se oskrbuje iz dveh težnostnih zajetij, dveh vrtin, vodnjaka ter treh pretočnih vodohranov. Dnevna poraba vode v sistemu je v povprečju 18 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov je 51 l/s. Povprečna dnevna poraba vode je 1.640 m³/dan. Akumulacija vode v vodohranih znaša 1.240 m³.

Sistem se oskrbuje iz vrtine in protiležnega vodohrana. Dnevna poraba vode v sistemu je v povprečju 0,4 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov znaša 0,8 l/s. Akumulacija vode v vodohranu znaša 50 m³.

Sistem se oskrbuje iz dveh zajetij in pretočnega vodohrana. Dnevna poraba vode v sistemu je v povprečju 0,04l/s. Povprečna izdatnost vodnih virov je 0,07 l/s. Akumulacija vode v vodohranu znaša 25 m³.

Sistem se oskrbuje iz treh težnostnih zajetij in treh pretočnih vodohranov. Dnevna poraba vode v sistemu je 0,6 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov je 0,73 l/s. Povprečna dnevna poraba vode je 43 m³/dan. Akumulacija vode v vseh treh vodohranih znaša 60 m³.