Oskrba s pitno vodo

Kakovost pitne vode

Vsaka kapljica šteje!

S spoštovanjem do narave

Okoljska ozaveščenost občanov je na vedno višji ravni, kar se odraža tudi v racionalni rabi pitne vode in spoštljivem odnosu do te življenjske tekočine.

Vsebine so namenjene vsem, ki želite vedeti več o tem:

  • kakšno vodo pijete,
  • kakšna je njena poraba in
  • kje so najbližji pitniki vode.

Ne spreglejte tudi zanimive izobraževalne predstavitve kroženja vode.

Kakovost odraža stalno skrb

Pitna voda je občutljiva na onesnaževanje

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode v javnem vodovodnem omrežju izvajamo v skladu z določili Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61/2023). Izvajamo interni nadzor na osnovah HACCP-sistema, ki naj probleme prepreči, preden nastanejo, namesto da jih ugotavlja potem, ko nastanejo. Vzorčenje končnega izdelka, tj. pitne vode, ne zagotavlja, da je voda z zdravstvenega vidika vedno ustrezna. Potreben je pregled celotnega procesa od vira preko priprave, distribucije do uporabe – procesni nadzor.

V obdobju od januarja do junija je bilo odvzetih 146 vzorcev pitne vode na javnem vodovodnem omrežju, zahtevam Pravilnika je ustrezalo 98,80 % analiziranih vzorcev pitne vode. Visok odstotek ustreznih vzorcev pitne vode kaže na kakovostno oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja na področju vseh šestih občin.

Priporočila Nacionalnega laboratorija za javno zdravje (NIJZ): https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/.

Trdota vode po naseljih
(enota mere so označene z nemško stopinjo ºdH)

NaseljeTrdotaNaseljeTrdota
Andraž17Miklavž / Tabor11
Arja vas11,8Ojstriška vas11
Braslovče12,9Orla vas11
Breg15Orova vas14
Brnica11,8Parižlje12,9
Brode12,9Pernovo11,8
Čeplje12,9Petrovče11,8
Dobriša vas11,8Pirešica11,8
Dobrteša vas14Podgorje14,9
Dolenja vas11Podlog16,8
Drešinja vas11,8Podvin15
Galicija11,8Podvrh14,9
Glinje12,9Poljče12,9
Gomilsko11Polzela12,9
Sveti Lovrenc10,1Pondor11
Gotovlje12Pongrac16,8
Grajska vas11Ponikva11,8
Griže16,8Prapreče12,9
Hramše11,8Prebold10,1
Jeronim12Prekopa12,9
Kale16,8Preserje12,9
Kamenče12,9Rakovlje12,9
Kapla11Ruše11,8
Kaplja vas11Selo / Vransko12,9
Kasaze11,8Spodnje Gorče12,9
Latkova vas11Spod. Grušovlje14
Letuš14,9Spodnje Roje15
Levec11,8Stopnik12,9
Liboje11,8Studence16,8
Ločica / Savinji14Šempeter14
Loke11Šentrupert11
Ložnica11,8Šešče11,8
Mala Pirešica11,8Šmatevž11
Male Braslovče12,9Tabor11
Marija Reka12Tešova12
Matke11,8Topovlje12,9
Migojnice16,8Trnava11
Velika Pirešica11,8Zgornje Roje14,5
Vransko12,9Žalec11,8
Vrbje14,5Železno11,8
Zabukovica16,8Letuš – Slatine14,9
Zakl11Rečica ob Paki14,9
Zalog16,8Lopata11,8
Zaloška Gorica11,8Gorica11,8
Založe13Podvin; Dobrič17
Zavrh / Galicija11,9Sv. Jedrt14,5
Zgornje Gorče14,9Podkraj25
Zg. Grušovlje14Zabukovica vas8


Lestvica trdote vode

StopinjeStanje
0–4 °dHzelo mehka voda
(destilirana)
4–8 °dHmehka voda
(deževnica)
8–18 °dHsrednje trda voda
(večina vodovodnih vod)
18–30 °dHtrda voda
nad 30 °dHzelo trda voda

°dH: nemške trdotne stopinje

Popijemo le do 3 litre pitne vode

Človek dnevno potrebuje za minimalne fiziološke potrebe 1,5–3 litre pitne vode

Pri načrtovanju preskrbe s pitno vodo je potrebno zagotoviti približno 150 litrov na osebo. Čim večje je mesto oziroma kraj, tem večja je poraba pitne vode. Dnevna poraba pitne vode na osebo lahko doseže tudi 250–300 ali celo več litrov.

Odrasel človek tako v poprečju za kopanje in tuširanje porabi 55 litrov vode na dan, 32 litrov porabi za izplakovanje WC-ja, 25 za pranje perila, 10 za telesno nego, 9 za zalivanje vrta ali pranja avtomobila, 8 litrov za pranje posode, in približno 4 litre za pitje in kuhanje. Za vse te namene uporabljamo čisto pitno vodo, čeprav je popijemo le do 3 litre. Velik del te vode bi lahko nadomestili z ustrezno zbrano meteorno vodo (deževnico) in na ta način zavarovali zaloge pitne vode v podtalnici.

Odžejajmo se spotoma

Čista pitna voda

Pitniki na javnem vodovodnem omrežju (v skladu s Pravilnikom o pitni vodi) so mesta, kjer vodo uporabljamo kot pitno vodo.

V obdobju od aprila do oktobra se lahko odžejate v pitnikih na spodaj navedenih lokacijah:

NaseljeLokacija
Žalecpri obrambnem stolpu
Žalecna Mestnem trgu
Žalecv mestnem parku
Polzelav športnem parku
Grajska vaspri cerkvi
Vrbjepri ribniku Vrbje
TaborJurijev trg
Ojstriška vasšportni objekt