Dnevi dediščine evropskih pokopališč 2024

Mednarodni projekt ob Dnevih dediščine evropskih pokopališč 2024 – sodelovanje ZKGS in ASCE

V okviru pobude Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije (ZKGS) in Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., sodeluje v mednarodnem projektu, ki bo potekala v okviru Dnevov dediščine evropskih pokopališč 2024.

Kampanja, ki bo trajala od 24. maja do 2. junija 2024, je namenjena dvigovanju zavesti o pomembnosti pokopališč kot krajev kulturne dediščine in trajnostnih praks. Projekt bo osredotočen na okoljsko trajnost in boj proti podnebnim spremembam, pri čemer so javna podjetja in lokalne skupnosti spodbujene k zasaditvi vzorčnih grobov z rastlinami, odpornimi na sušo ali k kakšni drugi aktivnosti, ki spodbuja trajnostne aktivnosti. Ta pobuda odraža širši cilj spodbujanja trajnostnega upravljanja pokopališč in njihovega preoblikovanja v mesta spomina, izobraževanja in kulturnega pomena.

S sodelovanjem pri Dnevih dediščine evropskih pokopališč 2024 bodo javna podjetja, ki upravljajo pokopališča in izvajajo pogrebno službo postala del edinstvenega mednarodnega projekta, ki si prizadeva za pozitivne spremembe in trajnostno preoblikovanje. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. je izkoristilo priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj, saj si javna podjetja, ki delujemo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti prizadevamo za večjo ozaveščenost o trajnostnih praksah ter za dvig ugleda pokopališč v lokalnih okoljih.

Izvedli smo projekt Vzorčne zasaditve groba z oznako 111F1206 z trajnicami odpornimi na sušo.

Pokopališča niso le kraji žalovanja in spomina, temveč imajo tudi pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine. S svojim urejanjem in parkovno zasaditvijo lahko postanejo privlačna za obiskovalce ter služijo kot učni prostori za trajnostne prakse, kot so ponovna uporaba, varčno ravnanje z odpadki in trajnostno urejanje okolice.